@apologia12
Wilson followed 2 new people
@apologia12
Wilson followed 1 new interest
@apologia12
Wilson shared a deal for Mack Weldon
@apologia12
Wilson good
@apologia12
Wilson shared a deal for Luxury Perfume
@apologia12
Wilson great deal
@apologia12
Wilson shared a deal for Truck n Tow
@apologia12
Wilson good deal
@apologia12
Wilson has 1 new follower
@apologia12
Wilson followed 1 new merchant
@apologia12
Wilson followed 2 new merchants
@apologia12
Wilson followed 1 new merchant
@apologia12
Wilson followed 2 new people
@apologia12
Wilson followed 1 new merchant