@jasonktuger
Anthony Rubin has 0 new followers
@jasonktuger
Anthony Rubin has 1 new follower
@jasonktuger
Anthony Rubin has 1 new follower
@jasonktuger
Anthony Rubin followed 1 new merchant
@jasonktuger
Anthony Rubin followed 4 new merchants
@jasonktuger
@mmgregor89
Michaell Mc Gregor Good Offert
@HiroDeals
Antonio Lopez This is a good deal!
@jasonktuger
Anthony Rubin commented on this deal for SprezzaBox
@jasonktuger
@mmgregor89
@HiroDeals
@jasonktuger
Anthony Rubin followed 1 new merchant
@jasonktuger
@jasonktuger
Anthony Rubin shared a deal for Joy of Socks
@jasonktuger
@jasonktuger
@jasonktuger
Anthony Rubin interesting
@jasonktuger
@ElClements
Clemente Perez Nice deal!
@jasonktuger
@mhouli
@jasonktuger
Anthony Rubin shared a deal for 1928 Jewelry
@jasonktuger
@jasonktuger
Anthony Rubin shared a deal for Lane Bryant
@jasonktuger
@tammy1999
Tammy Adams great deal
@jasonktuger
Anthony Rubin shared a deal for Angels Jeans
@jasonktuger
@Rosi15
Rosi good
@jasonktuger
Anthony Rubin shared a deal for Blue Steel
@jasonktuger
@jasonktuger
@Rosi15
Rosi like
@jasonktuger
Anthony Rubin shared a deal for UrbanOG
@jasonktuger