@thomas18
thomas has 2 new followers
@thomas18
thomas shared a deal for Ghost White
@thomas18
thomas followed 2 new people
@thomas18
thomas has 1 new follower
@thomas18
thomas has 1 new follower
@thomas18
thomas has 1 new follower
@thomas18
thomas has 1 new follower
@thomas18
thomas has 1 new follower
@thomas18
thomas followed 7 new merchants
@thomas18
thomas followed 6 new interests